Bese László

Alelnök, Komárom és Nyitra mente

Tanulmányok:
- 1994-1998 Jókai Mór Alapiskola, Komárom
- 1998-2006 Selye János Gimnázium, Komárom
- 2006-2011 Selye János Egyetem, Komárom, matematika-történelem tanári szak
- 2011-2012 - Collegium Talentum ösztöndíjprogram
- 2014- Pécsi Tudományegyetem, történész doktorandusz

Munkahely:
- 2011- Corvin Mátyás Alapiskola, Gúta, pedagógus

Közéleti tevékenység:
- 2009-2011 - SJE TKK HÖK alelnök
- 2011 - Aestus PT alapító elnök
- 2011-2012 - SJE HÖK alelnök
- 2011-2013 - VIA NOVA ICS komáromi alapszervezet, elnök
- 2012-2013 - VIA NOVA ICS komáromi járási alelnök
- 2014-2015 - VIA NOVA ICS országos alelnök

Bese László vagyok, Komáromban születtem, s itt, szülővárosomban végeztem iskoláimat is. Érettségit a Selye János Gimnázium nyolcosztályos tagozatán szereztem, majd a Selye János Egyetemen tanultam matematika-történelem szakos tanárnak. Az egyetem elvégzése óta Gútán gyakorlom tanári hivatásomat, ezzel is szolgálva közösségünk, a felvidéki magyarság jövőjét. Közéleti tevékenységeimet egyetemi éveim alatt kezdtem el. Tevékenységem során a Tanárképző Kar, majd az Egyetem Hallgatói Önkormányzatának keretein belül sikerült egy hallgatóbarát olvasótermet és egy online szakmai folyóiratot létrehoznunk, később pedig az egyetemi Tudományos Diákköri Konferenciák szervezéséért feleltem. Már ezekben az években megtanultam, hogy céljainkat, legyenek azok bármilyen nemesek vagy nagyszerűek, csak egy igazán tettrekész és összetartó csapattal érhetjük el. Az egyetemi éveket követően erre a tettrekész csapatra a VIA NOVA ifjúsági csoportban találtam rá. Keresztény és nemzeti gyökereinket ápolva, a jövő generációk közösségét, a jövő felvidéki magyarságát igyekszünk építeni. Elhoztuk Komáromba a névmagyarosítási akciót, hagyományt teremtettünk a magyar iskolák és óvodák napjával, ill. hivatásomból kifolyólag az országos jelentőségű Beiratkozási Körút előkészítésében is szerepet vállaltam. Nagy megtiszteltetést jelentett, hogy a VIA NOVA ICS tisztújító kongresszusa 2014-ben regionális alelnökké választott, de hasonlóan megtisztelő és felelősségteljes számomra az is, hogy immár három esztendeje a Martosi Szabadegyetem szervezőcsapatának tagja lehetek. A jövőre nézve bízom benne, hogy - legyen szó akár a beiratkozásokról, akár a kisebbségi jogokról - közös erővel hatásosan léphetünk fel a felvidéki magyarságot fenyegető veszélyekkel szemben, s egyben az építkezés és jövőbetekintés útjára is ráléphetünk. Hiszem, hogy együtt mindez sikerülhet!