Gubík László

Elnök

Mottó: „Nemzet, öntudat. Nemzeti öntudatra van szükség. Ez a nemzeti öntudat nem születhet meg másmint, mint önismerettel, józan önértékeléssel, önbecsülésből fakadó tevékenységgel, az én és az egész nemzet javára.” - Gróf Klebelsberg Kunó

Gubík László 2006-ban a Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnáziumban érettségizett Léván.Tanulmányait az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakán folytatta, zárómunkája: a „A Szent Korona- eszme története az államalapítástól az Alaptörvényig”. 2009-től 2010-ig az Universität Regensburg hallgatója volt.

2006-tól 2009-ig az ELTE Hallgatói Önkormányzatának aktív tagja. 2005-ben belépett a Via Nova ICS csoportba. A lévai járás alapszervezetének elnökévé 2007-ben, az országos szervezet alelnökévé 2009-ben választották. 2011-től a Via Nova ICS országos elnöke.

Aktívan részt vesz az: MKP, Reviczky Társulás, Rákóczi Szövetség, Csemadok kulturális és társadalmi szervezetek működésében.

László több nyelven is jól beszél, ezek az angol, német, szlovák és cseh. Szabadidejét olvasással, sportolással (labdarúgás), zenehallgatással és nem utolsó sorban barátai társaságában tölti.