Egyértelmű: érvényesülni anyanyelven! – Beiratkozási Körút 2016

A felvidéki magyarság számbeli fogyatkozásának egyik fő oka a szlovák iskolát végző magyar gyermekek asszimilációjában rejlik. Tudatában annak, hogy a nemzeti és kulturális kötődésüket megtartó felvidéki magyar fiatalok jelentik közösségünk jövőjét, tagjaink minél szélesebb körű bevonásával, saját eszközeinkkel évről-évre igyekszünk tenni a beolvadás káros következményei ellen. Ezt a célt szolgálja a több éve ismétlődő Beiratkozási Körút nevű programunk is, ami idén is a személyes meggyőzésre helyezi a hangsúlyt.

Véleményünk szerint nem szabad csupán a nyelvtanulás miatt arra kényszeríteni a gyermekeket, hogy idegennyelvű környezetben szerezzék meg a legfontosabb alapismereteket és az első társas élményeket. Maga a nyelvismeret még semmire sem garancia korunkban. A gyermekkortól elsajátított tudás mélysége, szerteágazó hasznosíthatósága a fontos. Nyelveket lehet tanulni az élet bármely szakában, de aki nem anyanyelven kapja meg az általános alapismereteket, örökös hátrányba kerül azon társaival szemben, akik anyanyelvükön tanulhattak. A magyar iskola nemcsak azért fontos egy magyar gyermek számára, mert ott megtanulhat helyesen írni, olvasni magyarul, valamint megismerheti irodalmunkat, történelmünket, hanem azért is, mert az önálló gondolkodás is anyanyelven tökéletesedik leginkább. Az anyanyelvi környezetnél semmi sem segíti jobban a mélyebb összefüggések megértését, a logika fejlődését. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy az anyanyelvi iskola a zökkenőmentes társadalmi beilleszkedésben, az egyéniség, az önbizalom kialakításában is kulcsszerepet játszik.

Valljuk tehát, hogy a sokat hangoztatott ÉRVÉNYESÜLÉS jóval összetettebb folyamat a puszta nyelvtudásnál. Mindezek tudatában hirdetjük, hogy legbiztosabban érvényesülni az anyanyelven megszerzett tudással lehet! Erről szól a Via Nova 2016-os Beiratkozási Körútja, melynek első eleme a napokban megjelent kisfilmünk. Akciónk keretében további ösztönző elemek is várhatóak a témában, valamint folytatjuk a tavaly megkezdett személyes találkozókat.

Varga Tibor
A Via Nova elnökhelyettese, a Beiratkozási Körút koordinátora