Gubík László: Csatlakozz a jövőhöz!

Gubík László a Via Nova ICs elnöke aktív közszereplőnek tekinthető a Felvidéken és részben Magyarországon egyaránt. Ebből kifolyólag a politikában is otthonosan mozog, de állampolgársági kálváriája miatt nem indulhat egyetlen választáson sem Szlovákiában. Utoljára a 2010-es parlamenti választásokon volt jelölt.

Ennek ellenére kollégái igyekeznek pótolni hiányát, és az MKP Közösségi összefogás listáján 23-an szerepelnek az ifjúsági szervezet színeiben. Mindazonáltal ezek a fiatalok egy egységes csapatot alkotnak, aminek természetesen szerves részét képezi a 29 éves jogász is, mivel vallják, hogy csak együtt tudnak erő lenni. Gubík a fiatal képviselő-jelöltek kampányát is koordinálja, irányítja, ahogy a választási program kidolgozásából is kivette a részét. Ezzel kapcsolatban a következőképpen vallott:

A Csatlakozz a jövőhöz! programot a Via Nova a felvidéki magyar fiataloknak ajánlja. A szakmai anyag nemcsak egy értékrendet tükröz, de problémafelvetéseivel és megoldási javaslataival igyekszik átölelni egy teljes életszakaszt is az óvodától az egyetemig, a bölcsőtől a munkahelyig, a születéstől a családalapításig. Választási programunk hat pillére ennek
megfelelően a szülőföldön boldogulás hat alapvető és nélkülözhetetlen velejáróját öleli át a családok támogatásától kezdve az óvodai és iskolai beiratkozáson, intézményeink és nyelvünk megtartásán, valamint a pályakezdők karrierépítésén át, egészen a régióink fejlődésének alapjául szolgáló létbiztonság növeléséig, valamint az ehhez szükséges testi és lelki egészség megőrzéséig. A programban több utalás elhangzik közösségépítő rendezvényeinkre: a Beiratkozási Körútra, a Ki a vagány a vidéken? tehetségkutatóra, a Kezdj okosan! vállalkozói konferenciákra, a pályakezdőket segítő információs pontokra, az épülő
karrierközpontokra, az amatőr sport zamatát visszaadó Felvidéki Labdarúgó-bajnokságra és nem utolsósorban az anyanyelvünk hivatali érintkezésben és virtuális térben történő használatának széleskörű elterjedését célzó mozgalmi
tevékenységünkre. Hiszünk a közösségek megtartó, nevelő és életet kiteljesítő erejében. A hatalom visszaéléseivel szemben Gubík 2010-es plakátjaaz arctalan tömeg és az elszigetelődött egyén egyaránt védtelen. A közös célokkal rendelkező, önszerveződő közösség a felvidéki magyar jövő zálogának egyetlen megtestesítője, hiszen csak egy öntudatos közösség képes kivívni a természetes régiók önigazgatását és a magyarok teljes körű egyenjogúságát. Mi, vianovások ezért valljuk, hogy szülőföldünk számunkra több egy térképnél, hogy közösségi ügyeinkben sosem lehet helye a lemondásnak, hogy oktatási-nevelési intézményeink mája közösségünk holnapja, hogy céljaink megvalósításához ép testre és ép lélekre egyaránt szükségünk van, hogy a sport nemesít, és hogy közösségi önazonosságunk legfontosabb eleme az anyanyelvünk. Köszönöm szerkesztőtársaimnak a munkát, a képviselőjelölteknek kívánom, hogy a tettek útján vezesse őket a közös akarat, a tisztelt választópolgárnak pedig jó szívvel ajánlom, hogy csatlakozzon a jövőhöz!