Íme a Via Nova választási programja! Csatlakozz a jövőhöz!

A Csatlakozz a jövőhöz! programot a Via Nova a felvidéki magyar fiataloknak ajánlja. A szakmai anyag nemcsak egy értékrendet tükröz, de problémafelvetéseivel és megoldási javaslataival igyekszik átölelni egy teljes életszakaszt is az óvodától az egyetemig, a bölcsőtől a munkahelyig, a születéstől a családalapításig. Választási programunk hat pillére ennek megfelelően a szülőföldön boldogulás hat alapvető és nélkülözhetetlen velejáróját öleli át a családok támogatásától kezdve az óvodai és iskolai beiratkozáson, intézményeink és nyelvünk megtartásán, valamint a pályakezdők karrierépítésén át, egészen a régióink fejlődésének alapjául szolgáló létbiztonság növeléséig, valamint az ehhez szükséges testi és lelki egészség megőrzéséig.

A programban több utalás elhangzik közösségépítő rendezvényeinkre: a Beiratkozási Körútra, a Ki a vagány a vidéken? tehetségkutatóra, a Kezdj okosan! vállalkozói konferenciákra, a pályakezdőket segítő információs pontokra, az épülő karrierközpontokra, az amatőr sport zamatát visszaadó Felvidéki Labdarúgó-bajnokságra és nem utolsósorban az anyanyelvünk hivatali érintkezésben és virtuális térben történő használatának széleskörű elterjedését célzó mozgalmi tevékenységünkre.

Hiszünk a közösségek megtartó, nevelő és életet kiteljesítő erejében. A hatalom visszaéléseivel szemben az arctalan tömeg és az elszigetelődött egyén egyaránt védtelen. A közös célokkal rendelkező, önszerveződő közösség a felvidéki magyar jövő zálogának egyetlen megtestesítője, hiszen csak egy öntudatos közösség képes kivívni a természetes régiók önigazgatását és a magyarok teljes körű egyenjogúságát. Mi, vianovások ezért valljuk, hogy szülőföldünk számunkra több egy térképnél, hogy közösségi ügyeinkben sosem lehet helye a lemondásnak, hogy oktatási-nevelési intézményeink mája közösségünk holnapja, hogy céljaink megvalósításához ép testre és ép lélekre egyaránt szükségünk van, hogy a sport nemesít, és hogy közösségi önazonosságunk legfontosabb eleme az anyanyelvünk.

Köszönöm szerkesztőtársaimnak a munkát, a képviselőjelölteknek kívánom, hogy a tettek útján vezesse őket a közös akarat, a tisztelt választópolgárnak pedig jó szívvel ajánlom, hogy csatlakozzon a jövőhöz!

Gubík László
Via Nova Ifjúsági Csoport
elnöke

A Csatlakozz a jövőhöz! program a következő linken érhető el: http://ics.sk/Csatlakozz_a_jovohoz__Via_Nova.pdf