Kárpát-medencei ifi szervezetek: Hajrá, Via Nova! Veletek vagyunk!

A felvidéki parlamenti választások ugyan Szlovákiára korlátozódnak, de a magyarság szempontjából kihatással vannak az egész egyetemes magyarságra, így szerte a Kárpát-medencében árgus szemekkel figyelik az eseményeket, és várják a biztató fejleményeket. Sőt mi több egyes szervezetek a szóbeli támogatás mellett testközelből szállt be a kampányba.
Tán nem túlzás azt állítani, hogy a legkiterjedtebb Kárpát-medencei kapcsolatrendszere ifjúságpolitikai szinten a Via Novának van, kiknek ezen szakpolitikáért Nemzetpolitikai Kabinetjük felel, melyet Csonka Ákos vezet, aki egyébként ugyancsak jelölt az MKP közösségi összefogás listáján.
Körbejártuk a Kárpát-hazát, ki hogyan látja a választásokat, és milyen kívánalmaik vannak.

Anyaország

Partnerszervezetünk, a Via Nova ICS számára a legfontosabb a felvidéki magyar fiatalok érdekeinek képviselete, a szülőföldjükön való boldogulásuk támogatása. Választási programjuk garanciát jelent az anyanyelvű oktatás, a magyar hagyományok és kultúra megőrzése mellett az innovációra és a sikeres jövő építésére. A Fidelitas sok sikert kíván a Via Nova ICS jelöltjeinek március 5-re!
Böröcz László, a Fidelitas elnöke

Március 5-én mi a 21-es nyerőszámot javasoljuk. Felvidéken a partnerszervezetünk a Via Nova ICS, tagjai régóta barátaink. Teljes mértékben támogatjuk őket a parlamenti választásokon. Fiatal kereszténydemokrataként fontosnak érezzük, hogy a felvidéki magyar fiataloknak megfelelő képviselete legyen, erre a legalkalmasabb a Via Nova ICS és a fiatal jelöltek. A felvidéki fiatalok megérdemlik, hogy valaki kézbe vegye az ügyüket. Kérünk tehát mindenkit, hogy szavazzon az MKP listájára és támogassa a hiteles magyar fiatalokat. Sok sikert kívánunk a Magyar Közösségnek március 5-ei választáson ugyanis „Mi egy vérből valók vagyunk” ! Hajrá Felvidék! Hajrá Magyarok! Hajrá Via Nova!

Nacsa Lőrinc, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnöke

A jövő a fiatalokban van!
Családomat Érsekújvárból telepítették ki, így személyesen is érintett vagyok Felvidék sorsának alakulásáért. A tavalyi évben volt szerencsém megismerni a VIA NOVA csapatát, akiknél elhivatottabb, nemzetibb érzelmű fiatalokat nem igen találhat az ember.

Tudjuk, hogy nagy kincs a bölcsesség és a tapasztalat, mely értéket az idősebb generációk hordozzák és nagy szüksége van rájuk nemzetünknek, ugyanakkor nem kevésbé lebecsülendő az energikusság, lendület és innováció, mellyel a fiatalok tudnak hozzájárulni hazánk felemelkedéséhez.

Hiszem és meggyőződésem, hogy a Felvidéki magyarság érdekeit senki nem képviselné jobban, mint a VIA NOVA fiataljai!

Ezért a Magyar Igazság és Élet Pártja Ifjúsági Szervezete teljes mellszélességgel áll a VIA NOVA fiataljai mellé és kéri a Felvidéki magyarságot, hogy bízzák meg őket, s rajtuk keresztül a Magyar Közösség Pártját érdekeik képviseletével a március 5-én esedékes választásokon!

Hiszen „Mi egy vérből valók vagyunk!”

Fiatalok, vállat a vállnak, hátat a hátnak és fel a győzelemre!

Hajrá Felvidék! Hajrá MKP! Hajrá VIA NOVA!

Singer Attila

Erdély

A MIÉRT is támogatja a Via Nova fiataljait
A Magyar Ifjúsági Értekezlet is 382 tagszervetével együtt támogatja a Via Nova fiataljait a szlovákiai parlamenti választások során.
"Mi is Erdélyben a fiatalok közéleti szerepvállalásának erőteljesebb támogatásáért dolgozunk, hogy lehetőségeket teremtsünk az ijfúság számára ezen a téren. Jó látni, hogy a szlovákiai magyar fialok is aktívan részt vesznek a közéletben és szeretnének felelősséget vállalni a közügyek iránt." - Antal Lóránt, elnök.
Az MKP tehetséges szlovákiai magyar fiataloknak politikai szerepvállalásra biztosít lehetőséget, annak érdekében, hogy innovatív megoldásokat talaljának a szlovákiai magyarság helyzetének javítására. A MIÉRT-hez hasonlóan a Via Nova jelöltjeinek számára is prioritást élvez a szülőföldön való boldogulás hatékony elősegítése. Proaktívan dolgoznak azon, hogy a felvidéki magyarság önrendelkezésének jogkörét bővítsék.
Fontosnak tarjuk, hogy a hasonló céllal rendelkező, határon túli ifjúsági szervezetek támogassák egymást a közösségük jövőjét biztosító törekvések megvalósításában. Ezért arra buzdítjuk a szlovákiai magyarokat, hogy támogassák a Via Nova fiataljait , mert az ötletekkel teli, aktív fiatalokból válnak sikeres, érett vezetők.
Antal Lóránt a MIÉRT elnöke

Régebb még lóra kellett és harcba kellett vonulni az igazságunkért, a szabadságunkért és mindazért ami fontos nekünk.
Ma már csak ki kell használjuk az új világ lehetőségeit, mindazt ami rendelkezésünkre áll a képviseleti demokrácia világában. Mindenkinek személyes felelőssége van abban, hogy mi történik azzal a közösséggel, nemzettel melynek tagja.
A választások közeledtével át kell gondolni, hogy kik képviseljék a felvidéki nemzetrész érdekeit. Szilárd meggyőződésem, hogy aki a hosszú távú megmaradásban és erősödésben hisz, nagyobb önrendelkezést akar közössége számára. Teljes szívemből kívánom felvidéki véreim és sorstársaim számára, hogy elérjék a speciális jogkörű önigazgatás minden pozitív hozadékát.
Tisztelettel, Tőke Ervin, Minta ifjúsági szervezet, elnök

Partiumban élő magyarként bátorítalak benneteket arra, hogy legyetek bátrak választani március 5-én olyan vezetőket magatoknak, akik valóban változást szeretnének hozni a mindennapokban. Több éven keresztül közösen tanultuk azt hogy tehetséges fiatalból hogyan váljunk megérett vezetőkké, a Via Nova jelöltjei most a Magyar Közösség soraiban kérik a támogatást a jövő csapatához. Sok sikert hozzá!
Szabó József, RMDSZ-es Nagyváradi önkormányzati képviselő

Minden társadalomban a közgondolkodást a fiatalok tudják megváltoztatni. Éppen ezert fontos az aktív és felelősségteljes szerepvállalásunk, mert az új irányt, lendületet, innovációt, de ugyanakkor szakmaiságot is hoz a munkába. Mi, magyarok akkor voltunk igazán erősek, amikor minden ország parlamentjében, amelynek határait a történelem átkaszabolta ott volt a képviseletünk. A háromszéki fiatalokkal együtt, a Márton Áron emlékév kapcsán, Erdély rendíthetetlen püspökének gondolataival kívánunk sok sikert nektek hogy hittel, konok kitartassál és erővel vágjatok neki annak a munkának, amelynek lesz majd színe is és fonákja is, de minden bizonnyal nem lesz hiábavaló: “Éppen a nagy szerep, amire az idők szánták, a felelősség kötelezi a mai ifjúságot, hogy bármilyen irányt vesz fel, legyen határozott.” Hajrá Via Nova, Hajrá MKP!
Olteán Csongor, a Háromszéki Ifjúsági Tanács elnöke

Kisebbségben minden választás népszámlálás is egyúttal. Minden választás megmutatja, hogy valójában hányan is vagyunk. És bár ez a szám, nem a magyarok abszolút számát jelenti, mégis a most leadott szavazatok alapján számítják a súlyunkat, döntenek a jövőnkről. Ezért fontos, hogy hogy elmenjünk majd szavazni, júniusban mi is, erdélyi magyar fiatalok, de előbb márciusban TI menjetek el szavazni felvidéki magyar fiatalok!
Antal Géza, a Kolozs megyei Ifjúsági Fórum elnöke

Kárpátalja

2016. március 05-én választásokat tartanak Szlovákiában. Ez a választás több szempontból is sorsdöntő lehet, egyik ilyen a felvidéki magyarság megmaradása, jövőbeni fejlődése. Jómagam és a KMKSZ Ifjúsági Szervzetének nevében Kárpátaljáról üzenjük a felvidéki sorstársainknak, éljetek a lehetőséggel, és vegyetek részt a választáson. Szavazatokkal pedig támogassatok olyan politikai pártot, mely egyik legfontosabb célkitűzéséül a magyar közösség megtartását, erősítését tűzte ki! Hajrá Felvidék, hajrá MKP! Dobsa István a KMKSZ ISZ elnöke

Délvidék-Vajdaság

A kisebbségben élő magyar közösségek számára minden választás nagy jelentőséggel bír.
Hamarosan mi is választások elé nézünk és látjuk azt, hogy magas azon próbálkozások száma, melynek célja magyar közösségünk gyengítése. Össze kell tartani!
Meggyőződésem, hogy az MKP listája olyan fiatalokból áll, akik a magyar közösségért tenni képesek és akarnak is. Azt tudom csak üzenni innen a Vajdaságból, a VMSZ Ifjúsági Fórumának nevében, támogassák az MKP jelöltjeit a március 5-ei választásokon!
Sok sikert, fevidéki magyar közösség! Sok sikert, MKP!
Fehér Szabolcs, a VMSZ IF elnöke

Délvidék-Horvátország

Horvátországi magyarként egyazon nemzethez tartozunk, és bár egészen más harctéren vívjuk a csatáinkat, a célunk közös, hogy megmaradhassunk magyarnak a szülőföldünkön. Rendkívül jó látni, hogy Felvidéken ilyen sok fiatal érzi magáénak ezt a nemes célt és akadályt nem ismerve dolgozik a közösségéért.
A Via Nova összetartása, erős nemzettudata, felelősségvállalása és elhivatott, szorgalmas munkája minden határon túli magyar ifjúsági szervezet számára követendő példaként szolgál. A Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közössége így tekint rátok és nagy öröm számunkra, hogy az elmúlt évek során szervezeteink között szoros együttműködést sikerült kialakítanunk.
Március 5-én nagy feladat vár rátok, de Felvidék felismerte, hogy teret kell adni a fiataloknak, ti pedig büszkén vállaltátok az előtettek álló megmérettetést. Egy ilyen csapat számára pedig nem létezik lehetetlen. Hiszünk abban, hogy március 5-én a felvidéki magyarság egy emberként áll majd mögétek, hiszen nem kevesebbet, mint a jövőt tartjátok a kezetekben.

A Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közössége nevében kitartást és sok sikert kívánok nektek!

Molnár Ljubić Mónika elnök

Őrvidék/Burgerland

A Magyar Ifjúsági Konferencián alkalmam nyílt megismerni a felvidéki magyar fiatalokat. Mivel édesapámat a második világháború után a Mátyusföldről telepítették ki, nagy öröm volt számomra megismerni ezeket az ifjúsági szervezeti aktivistákat. A mai napig többükkel tartom a kapcsolatot, jó barátság alakult ki közöttünk. Figyelemmel követem a politikai eseményeket is. A március 5-ei választás fontos esemény az ország életében. Ha meghallgatják egy Őrvidéken élő magyar ember tanácsát, magyar emberekre szavaznak, és olyan fiatalokra, akiknek fontos az ország és benne a magyarság sorsa.
Somogyi Attila, a Burgenlandi Magyarok Népfőiskolájának elnöke

A jókívánságok mellett a magyarországi Fidelitas, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség és az erdélyi Magyar Ifjúsági Értekezlet, illetve a Dialógus Egyesület tagjai (Domokos Anikó, Szalma György, Oláh Gellért, Márkos Örs, Péter Hunor) személyesen is bekapcsolódtak a kampányba és aktivistaként segédkeztek.