Karrierközpontok a szülőföldön való boldogulásért

Pályaválasztás, karrierépítés, egész életen át tartó tanulás, sikeres elhelyezkedés, hazatérés a szülőföldre. A Via Nova Csatlakozz a jövőhöz című választási programjában e fogalmak is kulcsszavakként szerepelnek. Diplomás emberi erőforrás tanácsadóként tanulmányaimból és a közéleti tapasztalataimból is merítettem, hogy programunkban megfogalmazzam a Via Nova Karrierközpontok gondolatát.

Fiataljaink gyermekkoruktól való segítése érdekében egy teljes, aktív életpályát végigkövető, folyamatos odafigyelést és segítséget nyújtó hálózat létrehozását szorgalmazzuk régióinkban. Valljuk, hogy a karrierépítés kezdőlépése, az érvényesülés alapja az anyanyelvű oktatásban való részvétel, ezért a karrierközpontok háromfázisú tevékenysége közül az első az óvodai és iskolai beíratások szervezése, melynek középpontjában a Beiratkozási Körút tapasztalataira alapozva a személyes meggyőzés áll.

A központok tervezett tevékenységének második területe a pályaválasztási tanácsadást és a pályakövetést foglalja magába, harmadik fázisban pedig az álláskeresőket segítenénk álláslehetőségek, továbbképzési programok feltérképezésével, munkakeresési technikák megismertetésével. Hisszük, hogy különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a külföldön tanuló, dolgozó felvidéki magyarokkal való kapcsolat ne szakadjon meg, sőt segíteni akarjuk hazatérésüket. Az on-line rendszerünk már a külföldi tartózkodás során is segítséget nyújtana a hazatérés feltételeinek megismerésében, az itthoni munkahely megtalálásában.

Tegyünk együtt a szülőföldön való boldogulásért, közös akarattal március 5-én is!

Varga Tibor, a Via Nova elnökhelyettese, képviselőjelölt