Novemberben Kassa lesz a V4 ifjúsági központja

Kassán rendezik meg a III. Visegrádi Nemzetközi Ifjúsági Konferenciát idén novemberben – jelentették be a szervező Via Nova és a Fidelitas képviselői ma, ugyancsak a helyszínt adó városban.
A vándorkonferencia ötletgazdája és kezdeményezője a Fidelitas, a Fidesz ifjúsági társszervezete. Az első ilyen konferencia természetesen csakis Visegrádon lehetett, azóta pedig mindig más-más partnerszervezetével valósítja meg: tavaly Kolozsváron volt, idén pedig a Via Novával közösen Kassán szervezik meg, november 17-20. között.

Kettő a tábor, egy a zászló – új időpontban a MartFeszt

A IV. Martosi Szabadegyetemet július 6-10. között rendezik meg a szokott helyen, a martosi Feszty Parkban.

A Martosi Szabadegyetem létrejötte óta a felvidéki magyar ifjúságnak két nyári közösségépítő fesztiválja van. A két rendezvény egymás mellett élése nem indult zökkenőmentesen, ám az idő azt a feltevést igazolta, mely szerint egyaránt szükség van rájuk, hiszen tavaly Martoson és Krasznahorkaváralján is új látogatottsági csúcs született.

Csonka Ákos: Legyen más a politika

Általában az MKP-t elöregedő pártként szokták definiálni (főként politikai ellenfelei), ám Zselízen ennek pont az ellenkezője érvényes. A párt helyi szervezetének élén egy fiatal pedagógus, Csonka Ákos áll, aki kora ellenére számos közéleti aktivitást tudhat maga mögött. Országos tisztségviselője a Via Nova Ifjúsági Csoportnak, aktív tagja a Csemadoknak, lelkes helytörténész, lokálpatrióta és a kutatómunka sem áll távol tőle. Pártja a 2016. március 5-i parlamenti választásokra őt is képviselőnek jelölte. Ezzel kapcsolatban beszélgettünk vele.

Gömör többet érdemel!

A munkaügyi hivatal adatai a munkanélküliek arányát illetően sokkoló képet mutatnak. A régióban óriási méreteket öltött a munkanélküliség. A munkahelyek sorra szűnnek meg, helyettük nem teremnek új lehetőségek. A régió városaiban a munkanélküliek aránya meghaladja a 20%-ot, sőt van ahol a 30% felé közelít. A nyilvántartásban szereplő munkanélküliek aránya Nagyrőcén 19,97%, Rozsnyón 21,58 %, Rimaszombatban pedig 27,42. Amíg Pozsonyban ez az arány 5% körül mozog, Zsolnánk pedig 7,7%, addig a gömöri régió az élmezőnyben jár. Egy ilyen tabellán azonban nem büszkeség az első helyen lenni.

Egyértelmű: érvényesülni anyanyelven! – Beiratkozási Körút 2016

A felvidéki magyarság számbeli fogyatkozásának egyik fő oka a szlovák iskolát végző magyar gyermekek asszimilációjában rejlik. Tudatában annak, hogy a nemzeti és kulturális kötődésüket megtartó felvidéki magyar fiatalok jelentik közösségünk jövőjét, tagjaink minél szélesebb körű bevonásával, saját eszközeinkkel évről-évre igyekszünk tenni a beolvadás káros következményei ellen. Ezt a célt szolgálja a több éve ismétlődő Beiratkozási Körút nevű programunk is, ami idén is a személyes meggyőzésre helyezi a hangsúlyt.

Cziprusz Zoltán: 25 éven át csak körbe és körbe

A mindenkori szlovákiai kormányok következetesen nemet mondanak a magyar fiatalokra. Szülőföldünkön egyre nehezebb a boldogulás. Régióink elszegényedőben vannak, fiataljaink pedig külföldre mennek munkát vállalni a jobb jövő reményében. Mi is tisztában vagyunk a helyzettel, ugyanis nap mint nap tapasztaljuk saját bőrünkön a hiányosságokat és a diszkriminációt. Olyan országban akarunk élni, amelynek egyenrangú lakosai lehetünk. Ahol nem az ellenséget, hanem az állampolgárt látják bennünk.

Csonka Ákos: Zselíz útja a tettek mezején

Bölcsész vagyok. Nem értek olyan mód a makroökonómiához vagy éppen az infrastruktúra-fejlesztéshez.

Beállítottságomat és szakterületemet tekintve a kultúra és a humán tárgyak világában mozgok otthonosabban. Ezekből is a történelmi látásmód az, ami igazán közel áll hozzám. Így a kulturális örökség mindig is kiemelten foglalkoztatott. Ezért igyekeztem mindig is tanítványaimnak olyan módon átadni a történelmi ismereteket, hogy az ne csak száraz tananyag, betűhalmaz legyen, hanem egy olyan kapocs, ami élményalapúan köt össze minket a múltunkkal.

Gubík László: Csatlakozz a jövőhöz!

Gubík László a Via Nova ICs elnöke aktív közszereplőnek tekinthető a Felvidéken és részben Magyarországon egyaránt. Ebből kifolyólag a politikában is otthonosan mozog, de állampolgársági kálváriája miatt nem indulhat egyetlen választáson sem Szlovákiában. Utoljára a 2010-es parlamenti választásokon volt jelölt.

Pages